Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-09-2015

Nowa przestrzeń dla sztuki we Wrocławiu

Blisko 53 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko umożliwiło Muzeum Narodowemu we Wrocławiu przeprowadzenie gruntownego remontu Pawilonu Czterech Kopuł i przywrócenie mu funkcji wystawienniczych. W otwartym dziś obiekcie prezentowana będzie polska i europejska sztuka współczesna. Ekspozycja ma być dostępna dla zwiedzających w połowie 2016 r.

Pawilon Czterech Kopuł powstał w latach 1912-1913. Wraz z kompleksem Hali Stulecia wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO oraz został uznany przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. Ze względu na swoją unikalność jest często odwiedzany przez turystów z całego świata.

Pawilon Czterech Kopuł

Foto: Archiwum Muzeum Narodowego we Wrocławiu/A.Podstawka

Unijne środki pozwoliły na odtworzenie układu pomieszczeń. Szczególną wartość mają cztery wysokie sale zwieńczone kopułami. W sumie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu będzie mieć do zagospodarowania ponad 6,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczych. Niedługo rozpocznie aranżację wnętrz.

Powstanie wystawa stała prezentująca najcenniejsze eksponaty Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Stworzono też miejsce dla wystaw czasowych oraz zaadaptowano wewnętrzny dziedziniec, który będzie wykorzystywany do organizacji różnego rodzaju wydarzeń, od wystaw po spektakle i koncerty. Cechą charakterystyczną placówki będzie duży stopień wykorzystania nowoczesnych metod prezentacji. Ma być ona miejscem, które upowszechni sztukę nowoczesną i przyciągnie nie tylko jej znawców, ale i osoby nie obcujące z nią na co dzień.

Więcej informacji o wartym ponad 84,2 mln zł projekcie znajduje się na stronie.

Pawilon w środku przy kopule okna. Na zdjęciu widać także lampy.

Foto: Archiwum Muzeum Narodowego we Wrocławiu/W.Rogowicz

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska