Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


18-04-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14 kwietnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.1).

W ramach modyfikacji wprowadzono realokację środków pomiędzy działaniami w priorytetach:

  • VII Transport przyjazny środowisku,
  • X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii.

Zmiany zostały wprowadzone w celu pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Prawo i dokumenty.

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Dokumenty archiwalne.