Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-12-2015

Nowoczesna gospodarka odpadami

Zakończyła się budowa zakładów termicznego przekształcania odpadów dla Krakowa oraz Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Obie inwestycje powstały z dofinansowaniem Funduszy Europejskich. Unijna dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 to w sumie ok. 627,5 mln zł.

Rozruch technologiczny zlokalizowanej w Bydgoszczy spalarni potrwa do końca marca 2016 r. Rocznie unieszkodliwi ona 180 tys. ton odpadów komunalnych z Bydgoszczy, Torunia i kilkunastu okolicznych gmin. Zakład wraz z istniejącymi instalacjami, stworzy kompleksowy system obsługi mieszkańców obszaru objętego projektem w zakresie segregacji śmieci, kompostowania, odzysku energii i utylizacji odpadów. Zatrudnienie w niej znajdzie około 50 pracowników. W procesie utylizacji produkowana będzie energia odnawialna, która trafi do mieszkańców Bydgoszczy. Wartość projektu to ponad 522,8 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej objęło blisko 256 mln zł.

Na zdjęciu wnętrze spalarni w Bydgoszczy

Źródło: Beneficjent

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – główne przedsięwzięcie realizowane w ramach wartego ok. 826,9 mln zł projektu pn. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie – jest najważniejszym elementem tworzonego systemu gospodarki odpadami w regionie. Stanowi jego integralną część. W wyniku realizacji inwestycji, nastąpi uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Kraków o instalację umożliwiającą zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz produkcję energii w kogeneracji. W nadchodzących miesiącach zostanie przeprowadzona eksploatacja próbna zakładu oraz dokończenie infrastruktury dojazdowej. Dotacja UE to ponad 371 mln zł.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska