Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


16-06-2016

Ostatnia decyzja Komisji Europejskiej dla dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

15 czerwca 2016 r. Komisja Europejska wydała ostatnią decyzję w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla dużego projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - faza II". Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

W celu kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Żywiecczyzny zaplanowano zrealizowanie programu inwestycyjnego w dwóch fazach. Pierwsza faza "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza I" została zrealizowana w latach 2005-2010 ze środków Funduszu Spójności 2004-2006 (11 mln euro). Dzięki zakończeniu tego przedsięwzięcia rozbudowano i zmodernizowano trzy oczyszczalnie ścieków w Żywcu, Cięcinie oraz Zwardoniu.

Realizacja projektu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - faza II" stanowi kontynuację i uzupełnienie pierwszej fazy. Dzięki szerokiemu zakresowi wykonywanych prac i środków finansowanych, jakie udało się pozyskać na oba projekty możliwe będzie osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, tj. ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. W rezultacie realizowana inwestycja wpłynie pozytywnie nie tylko na ochronę środowiska naturalnego, ale również przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców Żywiecczyzny. Koszt inwestycji to 910 mln zł.

W realizację tego projektu zaangażowanych jest aż 11 gmin powiatu żywieckiego. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 538 mln zł zaplanowano wybudowanie i zmodernizowanie łącznie 1 156,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu ponad 68 tys. osób będzie miało dostęp do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta objęła także przebudowę oczyszczalni ścieków w Żywcu oraz budowę/przebudowę ponad 200 km sieci wodociągowej.