Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-07-2016

Ostatnie wnioski o płatność

Do Komisji Europejskiej przesłano ostatnie wnioski o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej ostatnie wnioski o płatność dla projektów realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Łącznie zadeklarowano kwotę ponad 155,3 mld złotych wydatków kwalifikowalnych, co zapewnia Polsce pełną refundację środków UE przyznanych Programowi Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska