Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-06-2018

Program Infrastruktura i Środowisko – nowoczesność i bezpieczeństwo

Prawie 1,5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad, 1,2 tys. km linii kolejowych, 8 zmodernizowanych lotnisk, ponad 2,5 tys. km gazociągów, 15 tys. km sieci kanalizacyjnych, do których podłączenie zyskało 1,3 mln osób to wymowne, ale tylko niektóre efekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Uroczyste spotkanie podsumowujące wdrażanie programu odbyło się 25 czerwca br. w warszawskim Kinie Iluzjon. Uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie oraz goście z Komisji Europejskiej.

Celem spotkania była prezentacja efektów realizacji projektów finansowanych z programu oraz przedstawienie ich znaczenia dla rozwój kraju i zmiany wizerunku Polski. Ogromne przedsięwzięcia infrastrukturalne współfinansowane z programu to inwestycje w kluczowych dla kraju obszarach, takich jak transport, ochrona środowiska, energetyka, kultura i dziedzictwo narodowe, ochrona zdrowia oraz szkolnictwo wyższe. W każdym z tych sektorów inwestycje finansowane z programu wytyczyły kierunki rozwoju i stanowią punkt odniesienia dla dalszych zamierzeń inwestycyjnych.

 

Wiceminister Witold Słowik podczas uroczystości podsumowania efektów Programu Infrastruktura i Środowisko

 

- Dziś możemy już powiedzieć, że nasz wspólny wysiłek doprowadził do osiągniecia zamierzonego celu. Polska zrealizowała największy w historii Unii Europejskiej program inwestycyjny, na który ze środków unijnych przeznaczono ponad 28 mld euro. Środki te zostały rozdysponowane na ponad 3,3 tys. pojedynczych projektów, których łączne koszty całkowite wyniosły aż 53 mld euro - powiedział Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

- Te fundusze pozwoliły nam modernizować drogi i kolej, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, dbać o środowisko, dziedzictwo kulturowe, rozwijać uczelnie i poprawiać jakość ochrony zdrowia - dodał.

 

Jarosław Orliński podczas uroczystości

 

Zwieńczeniem prac nad wdrożeniem programu, a jednocześnie potwierdzeniem, że przyjęte założenia i cele zostały zrealizowane, było przekazanie przez Komisję Europejską ostatnich płatności, potwierdzających ostateczne jego rozliczenie i zamknięcie. W grudniu 2017 r. do budżetu państwa, w dwóch transzach, wpłynęło w sumie ponad 1,4 mld euro. Było to zakończenie istotnego etapu w rozwoju infrastruktury w Polsce.

Osiągnięcie takich efektów było możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich Państwa w realizację ambitnych założeń programowych. Dziękuję za to zaangażowanie, a przede wszystkim dziękuję Przedstawicielom Komisji Europejskiej za wsparcie w trakcie całego procesu wdrażania programu oraz współpracę w trakcie jego zamykania, która pozwoliła na rozliczenie programu w rekordowo szybkim tempie - powiedział wiceminister Słowik.

Zapoznaj się z efektami programu (PDF 456 KB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska