Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-03-2015

Rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych

Pobuie18 marca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 25 marca 2015 roku.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowych projektów indywidualnych:

  • „Odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogatyni etap I i II”;
  • „Rekultywacja składowiska odpadów w Trzebini”;
  • „Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki stanu linii kolejowych”;
  • „Poprawa jakości i niezawodności usług kolejowych poprzez centralizację
    lub automatyzację urządzeń srk”;
  • „Zakup śmigłowców dla SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”;
  • „Centrum Małoinwazyjnych Technik Wewnątrznaczyniowych, Neuroradiologii Interwencyjnej i Neurochirurgii oraz Elektrokardiologii Interwencyjnej w ostrych chorobach naczyń mózgowych i serca w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie”

Informacje o nowych projektach indywidualnych znajdują się w niżej zamieszczonym dokumencie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych, w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich, do zgłaszania uwag do propozycji nowych projektów. W trakcie konsultacji nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych nowych projektów.

Konsultacje społeczne prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. W tym celu, prosimy pobrać i wypełnić niżej zamieszczony formularz zgłaszania uwag. Następnie wypełniony formularz w edytorze tekstów (format pliku: RTF) należy przesłać na adres e-mail: konsultacje.pois@mir.gov.pl.

Do 25 marca 2015 roku czekamy na Państwa opinie i uwagi dotyczące nowych projektów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę podczas prac nad ostateczną Listą projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Pobierz plik:

Wykaz nowych projektów indywidualnych dla programu Infrastruktura i Środowisko Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (68 KB)

Formularz uwag Plik w formacie RTF otwiera się w nowym oknie (0,6 KB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska