Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-10-2013

Ruszyła rejestracja zgłoszeń na konferencję Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Od dzisiaj można zgłaszać udział w konferencji poświęconej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która odbędzie się 21 października 2013 r. w Łodzi.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja oraz harmonogram spotkania dostępne są w zakładce Rejestracja na stronie internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Od 16 października 2013 r. zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i z projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na stronach internetowych Programu Infrastruktura i Środowisko, Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  oraz w siedzibie Ministerstwa.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska