Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-07-2010

Szkolenia z pomocy publicznej dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych

5 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację cyklu szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych.

Do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach inicjatywy Project pipeline zapraszamy osoby reprezentujące beneficjentów, którzy realizują indywidualne projekty kluczowe w ramach:

  • Programu Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Innowacyjna Gospodarka,
  • Programu Rozwój Polski Wschodniej,
  • 16 Regionalnych Programów.

Podczas dwudniowych szkoleń uczestnicy dowiedzą się jak identyfikować i rozróżniać sytuacje, w których występuje pomoc publiczna, w jaki sposób stosować przepisy pomocy publicznej, poznają krajowe i wspólnotowe regulacje dotyczące pomocy publicznej, zostaną zaznajomieni z formami pomocy publicznej, rodzajami pomocy publicznej, sposobami sprawowania nadzoru i kontroli pomocy publicznej oraz problemami związanymi z pozyskiwaniem, otrzymywaniem i rozliczaniem pomocy publicznej.

Wykonawca zapewnia:

  • przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonych ekspertów,
  • materiały szkoleniowe (skrypt, długopis, notes),
  • lunch i przerwy kawowe,
  • jeden nocleg, z pierwszego na drugi dzień szkolenia, wraz z kolacją i śniadaniem,
  • certyfikaty ukończenia szkolenia (warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie obu dni szkoleniowych).

Szkolenia poprowadzi firma PSDB Sp. z o.o. - wykonawcę specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych adresowanych do sektora publicznego i beneficjentów pomocy w zakresie funkcjonowania administracji i sfery usług publicznych oraz wykorzystania środków unijnych.

Szkolenia będą się odbywały w okresie od sierpnia 2010 r. do stycznia 2011 r. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.

Harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: www.psdb.com.pl/szkolenia_pomoc_publiczna .

Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: edyta.gancarz@psdb.com.pl lub faksem pod numer tel.: 22 492 71 39.


Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu  Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska