Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-05-2011

Warsztaty z roli konsultacji społecznych w projektach infrastrukturalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na cykl warsztatów poświęconych roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Warsztaty będą realizowane w podziale na poszczególne sektory gospodarki. Warsztaty są jednym z działań w ramach kampanii edukacyjnej pod hasłem Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie! dotyczącej właśnie konsultacji społecznych. Wykonawcą usługi na zlecenie MRR jest firma PSDB Sp.z o.o.  Pierwszy warsztat już 20 maja 2011 r. w Szczecinie o godz. 10.00 w Hotelu Silver przy rondzie H. Hakena.  Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje i zapisy na warsztat na stronie www.psdb.com.pl w zakładce Infrastruktura i Człowiek.

Warsztaty są realizowane w ramach inicjatywy Project Pipeline.

Terminy warsztatów:

 

Lp

Data

Lokalizacja

Zakres tematyczny

1

20.05.2011 r.

Szczecin

Infrastruktura morska

2

24.05.2011 r.

Łódź

Infrastruktura drogowa i kolejowa

3

27.05.2011 r.

Gdańsk

Ochrona przeciwpowodziowa, transport miejski

4

03.06.2011 r.

Rzeszów

Technologia i innowacja, społeczeństwo informacyjne

5

14.06.2011 r.

Białystok

Bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura energetyczna

6

20.06.2011 r.

Bydgoszcz

Gospodarka odpadami

7

21.06.2011 r.

Kielce

Infrastruktura drogowa

8

04.07.2011 r.

Katowice

Gospodarka wodno-ściekowa

9

07.07.2011 r.

Olsztyn

Turystyka i rekreacja, rewitalizacja

10

11.07.2011 r.

Warszawa

Infrastruktura lotnicza

Przykładowy program warsztatów:

 • Spójność społeczna i społeczeństwo obywatelskie (10 min.),
 • Poziomy komunikacji społecznej – drabina Wilcoxa (10 min.),
 • Dialog obywatelski – partnerzy dialogu i jego zakres (5 min.),
 • Podstawy prawne konsultacji społecznych (5 min.),
 • Zakres, logika, metody, narzędzia i program konsultacji społecznych (45 min.),
 • Przerwa kawowa (20 min.),
 • Konsultacje jako sposób poprawy jakości realizowanych inwestycji (20 min.),
 • Konsultacje jako różnorodność opinii na temat realizacji  projektów ważnych społecznie, metoda zapobiegania konfliktom oraz partycypacja obywateli w rozwoju lokalnym (15 min.),
 • Aspekty środowiskowe w konsultacjach społecznych (20 min.),
 • Dobre praktyki (rezultaty i produkty konsultacji społecznych) – przykłady z zakresu poszczególnych sektorów (20 min.),
 • Techniczne i organizacyjne przygotowanie konsultacji oraz ich przeprowadzenie (20 min.).
 • Przerwa kawowa (20 min.),
 • Ćwiczenia warsztatowe w grupach (1 godz. 15 min.): Prezentacja rezultatów ćwiczeń, podsumowanie (30 min.),
 • Lunch (1 godz.)

Zajęcia poprowadzi minimum 2 trenerów.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska