Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

05-07-2016
22-04-2016
logo akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

Wydłużamy nabór atrakcji do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do nas! Wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!

więcej
22-03-2013

Polityka prywatności i plików cookies dla serwisów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez MRR. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są wyłącznie na użytek MRR.

więcej
22-03-2012

Projekty przeciwpowodziowe z unijnym wsparciem

Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło uczestniczył w spotkaniu grupy zadaniowej EUROSAI do spraw kontroli wykorzystania funduszy przeznaczonych na zapobieganie i likwidację katastrof oraz klęsk żywiołowych. Spotkanie, którego inicjatorem była Najwyższa Izba Kontroli, odbyło się 22 marca 2012 r. we Wrocławiu.

więcej
15-12-2011
Konferencja: „Dekada zmian: klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo”

Konferencja: „Dekada zmian: klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo”

- Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody to obszar szczególnego zainteresowania całej Europy. W Polsce na „zielone" projekty przeznaczone są znaczne sumy z Funduszy Europejskich, około 9 mld euro,  m.in. z programów Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz programów regionalnych – powiedział Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w MRR podczas konferencji „Dekada zmian”, która odbyła się 14 grudnia 2011 r. w Krakowie.

więcej
17-05-2011

Warsztaty z roli konsultacji społecznych w projektach infrastrukturalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na cykl warsztatów poświęconych roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Warsztaty będą realizowane w podziale na poszczególne sektory gospodarki. Warsztaty są jednym z działań w ramach kampanii edukacyjnej pod hasłem Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie! dotyczącej właśnie konsultacji społecznych. Wykonawcą usługi na zlecenie MRR jest firma PSDB Sp.z o.o.  Pierwszy warsztat już 20 maja 2011 r. w Szczecinie o godz. 10.00 w Hotelu Silver przy rondzie H. Hakena.  Serdecznie zapraszamy.

więcej
19-04-2011
Rola konsultacji społecznych w realizacji projektów - kampania edukacyjna

Rola konsultacji społecznych w realizacji projektów - kampania edukacyjna

- „Dobrze, ale nie na moim podwórku” – tak z reguły reagują obywatele na wieść o planowanych inwestycjach. Dlatego tak istotne jest właściwe przeprowadzanie konsultacji społecznych. Należy dołożyć starań, by opinia publiczna dysponowała pełną informacją i zdawała sobie sprawę, że dobre wykorzystanie przestrzeni publicznej jest w naszym wspólnym interesie – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło na konferencji „Infrastruktura i człowiek: naturalnie!”, która odbyła się 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Konferencja rozpoczęła kampanię edukacyjną poświęconą roli konsultacji społecznych w realizowaniu projektów.

więcej
31-03-2011

Konferencja otwierająca kampanię edukacyjną "Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję otwierającą  kampanię edukacyjną na temat roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, która odbędzie się 19 kwietnia 2011 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

więcej
08-10-2009

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty lotniskowe

6-7 października 2009 r., w Warszawie, beneficjenci realizujący projekty lotniskowe w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych  uczestniczyli w zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury oraz Inicjatywę Jaspers warsztatach pt. „Jak przygotować dobry projekt lotniskowy”.

więcej
06-03-2009

Rusza cykl seminariów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko

Seminaria regionalne z zakresu ocen oddziaływania na środowisko to projekt edukacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który potrwa od marca do lipca 2009 r. W  16 regionalnych spotkaniach docelowo zostanie przeszkolonych 1 600 pracowników urzędów administracji publicznej wskazanych przez MRR.

więcej
11-02-2009

Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

2 lutego 2009 r. opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (M.P. 2009 nr 8, poz. 84).

więcej
05-02-2009

VI posiedzenie międzyresortowego zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

- Od najbliższego posiedzenia, zespół zostanie rozdzielony na grupę resortową, dotyczącą monitorowania programów krajowych oraz na grupę regionalną – zapowiedziała wiceminister Hanna Jahns na spotkaniu zespołu ds. wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, które odbyło się 4 lutego 2009 r. w Warszawie.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska