Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:1234...4idź do:  
07-06-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

6 czerwca 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.3).

więcej
18-05-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 maja 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.2).
więcej
18-04-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14 kwietnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.1).

więcej
10-03-2016

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

8 marca 2016 r. Sekretarz Stanu, Jerzy Kwieciński, zatwierdził aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 9 marca 2016 r.

więcej
26-01-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura

26 stycznia 2016 r. Pan Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.10). Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE.

więcej
16-12-2015

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

15 grudnia 2015 r. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.9). Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE.

więcej
06-11-2015

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

4 listopada 2015 r. Pan Waldemar Sługocki zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.8).

więcej
17-09-2015
Logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 września 2015 r. z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Pan Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.6).

więcej
27-08-2015
Logo Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Opublikowaliśmy Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

25 sierpnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, zatwierdziła Wytyczne w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

więcej
13-08-2015

Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Opublikowaliśmy zalecenia, które regulują kwestie dotyczące zamykania lub fazowania projektów w ramach perspektywy 2007-2013. Dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące procesu zamykania Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i jest skierowany do instytucji pośredniczących i wdrażających.

więcej
05-06-2015
Program Infrastruktura i Środowisko

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria Wasiak, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 2 czerwca 2015 r.

więcej
22-04-2015

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

21 kwietnia 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
21-04-2015

XXIX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w trybie obiegowym

W dniach 3-14 kwietnia 2015 r. odbył się w trybie obiegowym XXIX Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ).

więcej
08-12-2014
Dokument

Nowa wersja Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

5 grudnia 2014 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 4.3).

więcej
26-11-2014
biuro

Konsultacje Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Rozpoczęły się konsultacje projektu aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument został opracowany przez  Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko.

więcej
strona:1234...4idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska