Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:1234...4idź do:  
21-12-2016

Zmiana Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ 2007-2013

Kierunek i skala proponowanych zmian, zatwierdzonych 21 grudnia 2015 r., wynika z konieczności pełnego zagospodarowywania niewykorzystanej alokacji UE w poszczególnych działaniach w priorytetach VI i VIII POIŚ 2007-2013. Z uwagi na osłabienie polskiej waluty w stosunku do euro, w dalszym ciągu generowane są tzw. limity kontraktacji, pomimo jej pełnego wyczerpania w ramach zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych.
więcej
07-06-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

6 czerwca 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.3).

więcej
18-05-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

16 maja 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.2).
więcej
18-04-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

14 kwietnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja 5.1).

więcej
10-03-2016

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

8 marca 2016 r. Sekretarz Stanu, Jerzy Kwieciński, zatwierdził aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 9 marca 2016 r.

więcej
04-03-2016

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura

3 marca 2016 r. minister Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 5.0).

więcej
16-12-2015

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

15 grudnia 2015 r. Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.9). Kierunek i skala proponowanych zmian wynika z oceny możliwości absorpcyjnych poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania dostępnej alokacji UE.

więcej
22-04-2015

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

21 kwietnia 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki podpisał zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
10-04-2015
logo Programu Infrastruktura i Środowisko

Wyniki aktualizacji Listy Projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 kwietnia 2015 r.

więcej
17-10-2014

Rząd przyjął Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Dokument Implementacyjny przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r. został skorygowany w wyniku uwzględnienia uwag Ministra Finansów. Poniżej publikujemy pełną wersję dokumentu opracowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju i przyjętego uchwałą nr 201/2014 Rady Ministrów z dnia 13 października 2014 r.

więcej
06-06-2014

Zmiana Planu komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko

3 czerwca 2014 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zatwierdził, bez wniesienia uwag, zmianę Planu Komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
18-07-2013

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

17 lipca 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

więcej
28-05-2013

Wejście w życie aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

28 maja 2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują z dniem ich podpisania tj. od 28 maja 2013 roku.

więcej
08-05-2013

Wejście w życie Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

29 kwietnia 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od dnia podpisania, tj. od 29 kwietnia 2013 r.

więcej
29-03-2013

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 29 marca 2013 r.

więcej
strona:1234...4idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska