Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-07-2016

Wrocławska inwestycja w finale prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej

Projekt Inteligentny system transportu „ITS Wrocław” znalazł się w gronie finalistów konkursu RegioStars Awards 2016. Inwestycja, która usprawnia ruch w mieście, została dofinansowana ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Celem organizowanego co roku konkursu jest identyfikacja i promocja dobrych praktyk w rozwoju regionalnym. Komisja Europejska wyróżnia oryginalne i innowacyjne projekty, które mogą się stać inspiracją dla innych regionów. W tegorocznej edycji, wśród 23 finalistów z 14 państw UE, są 4 projekty z Polski. Grono finałowych projektów wybiera niezależne jury. Każdej inwestycji z listy finałowej zapewniana jest dodatkowa promocja.

Pełna lista finałowych projektów znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zdjęcie przedstawia elementy ITS we Wrocławiu

Źródło: Urząd Miasta we Wrocławiu

Nagrody przyznawane są  w pięciu kategoriach. Wrocławska inwestycja została finalistą w kategorii CityStar: innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju miejskiego, w ramach której będzie rywalizować jeszcze z 4 innymi projektami.

Ceremonia, podczas której zostaną wyłonieni zwycięzcy, odbędzie się 11 października w Brukseli podczas European Week of Regions and Cities. Nagrodą główną dla zwycięzcy w każdej kategorii jest puchar RegioStars oraz certyfikat wystawiony przez komisarza ds. Polityki Regionalnej Corinę Creţu i przewodniczącego jury RegioStars.

Zdjęcie przedstawia centrum dowodzenia wrocławskim ITS

Źródło: Urząd Miasta we Wrocławiu

Wrocławski system ITS jest rozległym systemem informatycznym, który pozyskuje dane o sytuacji na drogach z urządzeń sterujących i pomiarowych oraz pojazdów wrocławskiej komunikacji publicznej. Dane te są później przetwarzane w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym i udostępniane użytkownikom dróg oraz pasażerom transportu publicznego. Zebrane informacje pozwalają np. dostosować pracę sygnalizacji świetlnej do warunków na drodze i zamieszczać stosowne informacje na elektronicznych tablicach w mieście.

Całkowity koszt projektu to ponad 102 mln zł, a dofinansowanie unijne blisko 85 mln.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska