Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-04-2015

Wyniki aktualizacji Listy Projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od 10 kwietnia 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 570 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 241 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 478 projektów, których wartość wynosi 170 mld złotych, natomiast pozostałe 92 projekty to projekty rezerwowe o łącznej wartości prawie 71 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 133,5 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 96,5 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 37 mld złotych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę 5 nowych projektów indywidualnych (w tym 3 podstawowych), z czego 3 projekty dla sektora transportu (1 podstawowy i 2 rezerwowe) oraz 2 projekty dla sektora środowiska (podstawowe). Łączna wartość dofinansowania z UE dla nowych projektów wynosi 316 mln złotych (w tym 96,5 mln złotych dla projektów podstawowych).

Z listy usunięto 3 projekty indywidualne (w tym 2 podstawowe) z sektora transportu (po jednym projekcie podstawowym i rezerwowym) oraz zdrowia (1 projekt podstawowy) o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej niecałe 640 mln złotych.

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

SEKTOR

 

 LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

 ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY (MLN ZŁ)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE (MLN ZŁ) 

 LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY (MLN ZŁ) 

SZACUNKOWA KWOTA Z DOFINANSOWANIA UE (MLN ZŁ) 

ŚRODOWISKO

 83

 16 031,56

8 786,40

3

 1 273,25

545,85

TRANSPORT

279

 136 910,86

80 646,52

80

63 448,22

 34 466,30

ENERGETYKA

21

11 956,57

3 355,80

6

5 234,23

1 523,12

KULTURA

 33

2 476,74

1 398,66

3

686,33

521,45

ZDROWIE

 36

977,38

775,29

-

-

 -

SZKOLNICTWO WYŻSZE

 26

1 965,92

1 534,54

  -

  -

 -

 OGÓŁEM

478

170 319,03

96 497,21

 92

70 642,03

37 056,72

Dodatkowo na listę wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów uzyskane w procesie monitorowania projektów. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, terminów realizacji. Wprowadzono również zmiany polegające na podziale projektu oraz przesunięciu projektów na listę podstawową.

 
Pobierz pliki:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska