Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-12-2015

Wyniki aktualizacji Listy Projektów Indywiudalnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje od 1 grudnia 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 547 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 213,6 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 481 projektów, których wartość wynosi prawie 166,9 mld złotych, natomiast pozostałych 66 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 46,7 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi około 119,3 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą niemal 98 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 21,3 mld złotych.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ zarekomendowała włączenie na listę jednego nowego projektu podstawowego dla sektora transportu o dofinansowaniu z UE wynoszącym 83,69 mln złotych.

Dodatkowo uaktualniono dane dla projektów już znajdujących się na liście, które uzyskano w procesie wdrażania. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, tytułów, terminów realizacji. Wprowadzono również zmianę polegającą na przesunięciu projektów na listę podstawową.

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

SEKTOR

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

ŚRODOWISKO

83

15 945,25

8 738,84

2

1 260,35

534,88

TRANSPORT

283

133 955,15

82 202,43

55

39 529,00

18 769,23

ENERGETYKA

20

11 516,55

3 298,46

6

5 234,23

1 523,12

KULTURA

33

2 523,35

1 398,46

3

686,33

521,45

ZDROWIE

36

1 035,23

818,74

-

-

-

SZKOLNICTWO WYŻSZE

26

1 971,22

1 531,21

-

-

-

OGÓŁEM

481

166 946,75

97 988,14

66

46 709,91

21 348,68

 

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska