Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-09-2015

Wyniki aktualizacji Listy Projektów Indywiudalnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od dnia 10 września 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 546 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 214 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 477 projektów, których wartość wynosi prawie 167,1 mld złotych, natomiast pozostałych 69 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 46,9 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi około 116,9 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą niemal 95,4 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 21,5 mld złotych.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarekomendowało włączenie na zaktualizowaną listę dwóch nowych projektów podstawowych dla sektora środowiska o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości 14,4 mln złotych.

Z listy usunięto 26 projektów indywidualnych (w tym 4 podstawowe) o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 15,4 mld złotych (w tym 46,83 mln złotych dla projektów podstawowych):

  • 3 projekty z sektora środowiska (z czego 2 podstawowe)
  • 23 projekty z sektora transportu (z czego 2 podstawowe).

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

 

Wyniki aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko

SEKTOR

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

ŚRODOWISKO

83

15 993,56

8 738,38

2

1 260,35

534,88

TRANSPORT

278

133 979,92

79 591,79

58

39 753,73

18 935,19

ENERGETYKA

21

11 631,80

3 320,13

6

5 234,23

1 523,12

KULTURA

33

2 523,81

1 398,85

3

686,33

521,45

ZDROWIE

36

989,19

778,55

-

-

-

SZKOLNICTWO WYŻSZE

26

1 968,90

1 532,85

-

-

-

OGÓŁEM

477

167 087,18

95 360,55

69

46 934,64

21 514,64


Dodatkowo na listę wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów uzyskane w procesie monitorowania. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, tytułów projektów, terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu. Wprowadzono również zmianę polegającą na przesunięciu projektu na listę podstawową.

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska