Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-10-2015

Wyniki aktualizacji Listy Projektów Indywiudalnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tj. od dnia 19 października 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 546 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 213,7 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 478 projektów, których wartość wynosi prawie 166,9 mld złotych, natomiast pozostałych 68 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 46,8 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi około 118,7 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą niemal 97,2 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 21,5 mld złotych.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ zarekomendowała włączenie na listę jednego nowego projektu podstawowego dla sektora transportu o dofinansowaniu z UE wynoszącym 87,22 mln złotych.

Z listy usunięto jeden projekt podstawowy dla sektora energetyki o dofinansowaniu z UE o wartości 14,32 mln złotych.

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

SEKTOR

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

ŚRODOWISKO

83

15 979,13

8 739,42

2

1 260,35

534,88

TRANSPORT

280

133 916,45

81 451,53

57

39 666,70

18 881,83

ENERGETYKA

20

11 516,55

3 298,46

6

5 234,23

1 523,12

KULTURA

33

2 523,81

1 398,85

3

686,33

521,45

ZDROWIE

36

1 015,83

801,84

-

-

-

SZKOLNICTWO WYŻSZE

26

1 971,17

1 531,21

-

-

-

OGÓŁEM

478

166 922,94

97 221,31

68

46 847,61

21 461,28


Dodatkowo uaktualniono dane dla projektów już znajdujących się na liście, które uzyskano w procesie wdrażania. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, tytułów, terminów realizacji. Wprowadzono również zmianę polegającą na przesunięciu projektu na listę podstawową.

 

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska