Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-12-2016

Zakończenie projektu Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I

9 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste przekazanie projektu realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. „Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I”.

„Remont zbiornika w Nysie to jedna z najbardziej istotnych inwestycji przeciwpowodziowych na Opolszczyźnie” – powiedział minister środowiska Jan Szyszko. Dzięki projektowi wzmocni się ochrona przeciwpowodziowa Nysy, Lewina Brzeskiego, Brzegu, Oławy oraz Wrocławia, a także okolicznych gmin.

Celami projektu były również:

  • eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Nysa;
  • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry;
  • optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zespołu zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej z uwzględnieniem przebudowy budowli zrzutowej zapory czołowej zbiornika Nysa;
  • umożliwienie spływu wielkich wód poniżej zbiornika wodnego Nysa poprzez udrożnienie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej;
  • usprawnienie zarządzania obiektami zbiornika i w korycie poniżej zapory Nysa poprzez automatyzację systemu sterowania pozwalającą na zdalne monitorowanie i sterowanie pracą obiektów;
  • udostępnienie sieci komunikacyjnej mieszkańcom Nysy i okolic. Wokół zbiornika i wzdłuż rzeki poniżej zbiornika wykonanych jest 43 km dróg technologicznych i ścieżek pieszo-rowerowych.

Projekt ten realizowany był w ramach Programu Infrastruktura i Środowiako 2007-2013 „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 432 mln zł, z czego prawie 318 mln pochodziło z dofinansowania UE.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska