Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-04-2011

Rola konsultacji społecznych w realizacji projektów - kampania edukacyjna

- „Dobrze, ale nie na moim podwórku” – tak z reguły reagują obywatele na wieść o planowanych inwestycjach. Dlatego tak istotne jest właściwe przeprowadzanie konsultacji społecznych. Należy dołożyć starań, by opinia publiczna dysponowała pełną informacją i zdawała sobie sprawę, że dobre wykorzystanie przestrzeni publicznej jest w naszym wspólnym interesie – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło na konferencji „Infrastruktura i człowiek: naturalnie!”, która odbyła się 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie. Konferencja rozpoczęła kampanię edukacyjną poświęconą roli konsultacji społecznych w realizowaniu projektów.

Rola konsultacji społecznych w realizacji projektów - kampania edukacyjna

- Zgodnie z wymogami UE i prawa krajowego każdemu procesowi inwestycyjnemu towarzyszyć muszą konsultacje społeczne. Dzięki nim, możliwa jest realizacja inwestycji z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego – powiedział wiceminister Zdziebło. - Przygotowana przez ministerstwo kampania edukacyjna, której dzisiejsza konferencja jest początkiem, ma nauczyć nas, jak takie konsultacje prowadzić oraz jak rozwiązywać potencjalne konflikty społeczne dotyczące inwestycji infrastrukturalnych – dodał wiceminister.

Kampania jest finansowana z projektu Project pipeline w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013. Jej adresatami są beneficjenci projektów indywidualnych z programów Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Rola konsultacji społecznych w realizacji projektów - kampania edukacyjna

Po konferencji inauguracyjnej, zorganizowanych zostanie 10 warsztatów tematycznych dla beneficjentów oraz 9 wizyt studyjnych. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja podsumowująca najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych oraz najciekawsze rozwiązania środowiskowe zastosowane w projektach indywidualnych realizowanych w latach 2007-2013.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora

Harmonogram warsztatów:

Data
Lokalizacja
Zakres tematyczny/Sektor
28.04.2011 r.
Lublin
Infrastruktura drogowa i kolejowa
12.05.2011 r.
Gdańsk
Ochrona przeciwpowodziowa, transport miejski
10.05.2011 r.
Kielce
Infrastruktura drogowa
20.05.2011 r.
Szczecin
Infrastruktura morska
03.06.2011 r.
Rzeszów
Technologia i innowacja, społeczeństwo informacyjne
14.06.2011 r.
Białystok
Bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura energetyczna
20.06.2011 r.
Bydgoszcz
Gospodarka odpadami
04.07.2011 r.
Katowice
Gospodarka wodno-ściekowa
07.07.2011 r.
Olsztyn
Turystyka i rekreacja, rewitalizacja
11.07.2011 r.
Warszawa
Infrastruktura lotnicza
 
 
 
 




Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska