Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-02-2009

Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

2 lutego 2009 r. opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (M.P. 2009 nr 8, poz. 84).

Wytyczne regulują zasady udzielania wsparcia podmiotom realizującym obowiązek świadczenia usług publicznych w sektorze transportu zbiorowego osób (w tym transportu kolejowego) w ramach programów na lata 2007-2013, w których przewidziano taką możliwość (tj. Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych).

Celem Wytycznych jest opisanie sposobu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego i operatorom dofinansowania na zakup lub modernizację składników majątkowych. Wytyczne mają również zapewnić płynną realizację projektów współfinansowanych z wyżej wymienionych programów pomimo zmiany w przepisach unijnych regulujących świadczenie usług publicznych, która następuje 3 grudnia 2009 r.

Wytyczne są stosowane od dnia publikacji.

Wytyczne zostały umieszczone na podstronie Obowiązujące wytyczne MRR 

Pobierz plik:
Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (M.P. 2009 nr 8, poz. 84)  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska