Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-12-2016

Otwarto nowy dworzec w Łodzi

W ostatnich dniach pasażerowie kolei w Polsce otrzymali do dyspozycji najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce. Projekt pn. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna realizowany był w latach 2011-2016 przy współfinansowaniu ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wartość całkowita inwestycji: 1,72 mld zł

Wysokość dofinansowania UE: 1,02 mld zł

Projekt stanowi element większego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji jednego z kluczowych korytarzy transportowych Polski. Wraz z pozostałymi projektami komplementarnymi, obejmującymi prace na linii kolejowej E20, projekt przyczynia się do poprawy połączenia kolejowego między Łodzią a Warszawą i  skrócenie czasu podróży poprzez podniesienie prędkości pociągów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ponadto projekt budowy dworca ma na celu integrację systemu transportu zbiorowego aglomeracji łódzkiej.

Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu projektu jak również korzyści jakie przyniesie oddana do użytkowania inwestycja, znajduje się na stronie beneficjenta projektu, tj. PKP PLK S.A.

Należy zauważyć, że realizowane będą kolejne inwestycje usprawniające transport kolejowy w Łodzi. W obecnej perspektywie finansowej, na wykazie inwestycji planowanych do współfinansowania ze środków POIŚ 2014-2020 znajduje się projekt, realizowany przez PKP PLK – pn. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec, polegający na budowie tunelu między Łodzią Kaliską a Łodzią Żabieniec. Szacowana wartość projektu to 1,92 mld zł, w tym kwota dofinansowania  1,47 mld zł.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska