Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-01-2010

Opublikowano polskie tłumaczenie Wytycznych w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski Wytycznymi w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Dokument został opracowany przez przedstawicieli państw członkowskich i Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, którzy posiadają doświadczenie zarówno w negocjowaniu dyrektywy, jak i dokonywaniu oceny oddziaływania na środowisko na różnych szczeblach. Do opracowania dokumentu wkład wniosły również dyskusje krajowych ekspertów ds. Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko z państw członkowskich oraz z krajów przystępujących.

Głównym zamierzeniem opracowania dokumentu było umożliwienie państwom członkowskim zrozumienia w pełni wymogów tej dyrektywy, co z kolei pozwoli na jej jednolite wdrożenie w ramach krajów należących do Unii Europejskiej. Wersja polska dokumentu dostępna jest w zakładce Analizy raporty i podsumowania Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska