Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-11-2008

Konsultacje Programu Infrastruktura i Środowisko

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło w okresie sierpień - październik 2006 konsultacje społeczne wstępnego projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, opracowywanego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie programu i w konsekwencji dalsze doskonalenie przedkładanego dokumentu.

W ramach konsultacji społecznych Programu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło cykl 9 następujących konferencji konsultacyjnych:

 1. Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  data: 5 września 2006 r.
  sala: „Pod Kopułą” Ministerstwo Gospodarki
  Agenda konferencji 
  Sprawozdanie z konferencji
 2. Konferencja tematyczna dotycząca sektora zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 7 września 2006 r.
  Sala: WUW w Poznaniu
  Agenda konferencji
  Sprawozdanie z konferencji 
 3. Konferencja tematyczna dotycząca sektora kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 18 września 2006 r.
  Sala: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
  Sprawozdanie z konferencji 
 4. Konferencja tematyczna dotycząca sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 26 września 2006 r.
  Sala: „Pod Kopułą” Ministerstwo Gospodarki
  Agenda konferencji
  Sprawozdanie z konferencji 
 5. Konferencja tematyczna dotycząca sektora środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 5 października 2006 r. 
  Sala: „Pod Kopułą” Ministerstwo Gospodarki
  Agenda konferencji 
  Sprawozdanie z konferencji 
 6. Konferencja tematyczna dotycząca sektora transportu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 10 października 2006 r.
  Sala: „Pod Kopułą” Ministerstwo Gospodarki
  Agenda konferencji  
  Sprawozdanie z konferencji
 7. Konferencja tematyczna dotycząca sektora środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 12 października 2006 r.
  Sala: „Morska” PPNT Gdynia
 8. Konferencja tematyczna dotycząca projektu prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 19 października 2006 r.
  Sala: „Pod Kopułą” Ministerstwo Gospodarki
  Agenda konferencji
  Sprawozdanie z konferencji
 9. Konferencja kończąca proces konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  Data: 25 października 2006 r.
  Sala: „Pod Kopułą” Ministerstwo Gospodarki
  Agenda konferencji
  Sprawozdanie z konferencji

***

Konsultacje społeczne Programu zakończyły się 25 października 2006 r. w Warszawie.

Pobierz plik:
Raport z konsultacji społecznych POIiŚ sierpień - październik 2006 

W trakcie trwania konsultacji została poddana ocenie także wstępna wersja prognozy oddziaływania na środowisko Programu, która w swojej pierwotnej wersji została przekazana do publicznej wiadomości na początku października 2006 r. Przejdź do strony z dokumentem 

Po zakończeniu konsultacji społecznych został przygotowany nowy tekst Programu, który po przyjęciu przez Radę Ministrów będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

***

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 wraz z projektami dokumentów programowych znajdują się tutaj 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska