Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Inicjatywa JASPERS

Zadaniem inicjatywy jest pomoc techniczna w przygotowaniu dużych projektów np. w sektorze środowiska (od 25 mln euro), sektorze transportu (od 50 mln euro) więcej

Project Pipeline

Przedmiotem wsparcia w ramach Project Pipeline są usługi polegające na weryfikacji i doradztwie przy sporządzeniu dokumentacji dla projektów indywidualnych ujętych w wykazie projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko więcej

Archiwum

Archiwalne informacje oraz dokumenty dotyczące projektów kluczowych więcej


19-10-2015

Rodzaje projektów

 

Procedury wyboru projektów

Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w POIiŚ:
Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (PDF)

Tryb konkursowy

Pozostałe projekty wybierane są w drodze konkursów organizowanych przez instytucje wdrażające poszczególne Działania w Programie.

 

Tryb pozakonkursowy obejmuje:

  • Projekty indywidualne – określone w programie lub zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów w ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych; 
  • Projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek;
  • Projekty pomocy technicznej.


Projekty indywidualne

Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Dlaczego aktualizuje się listę projektów indywidualnych?

Celem aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. Trzeba pamiętać, że samo umieszczenie projektu na liście nie świadczy o przyznaniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.

 

***

/1.12.2015/

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem 1 grudnia 2015 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 547 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 213,6 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 481 projektów, których wartość wynosi prawie 166,9 mld złotych, natomiast pozostałych 66 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości 46,7 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi około 119,3 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą niemal 98 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to 21,3 mld złotych.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ zarekomendowała włączenie na listę jednego nowego projektu podstawowego dla sektora transportu o dofinansowaniu z UE wynoszącym 83,69 mln złotych.

Dodatkowo uaktualniono dane dla projektów już znajdujących się na liście, które uzyskano w procesie wdrażania. Zmiany nastąpiły w zakresie kosztów, tytułów, terminów realizacji. Wprowadzono również zmianę polegającą na przesunięciu projektów na listę podstawową.

Informacje o nowej liście projektów indywidualnych przedstawia poniższe zestawienie:

SEKTOR

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

LICZBA PROJEKTÓW

ORIENTACYJNY KOSZT CAŁKOWITY
(MLN PLN)

SZACUNKOWA KWOTA DOFINANSOWANIA
Z UE
(MLN PLN)

ŚRODOWISKO

83

15 945,25

8 738,84

2

1 260,35

534,88

TRANSPORT

283

133 955,15

82 202,43

55

39 529,00

18 769,23

ENERGETYKA

20

11 516,55

3 298,46

6

5 234,23

1 523,12

KULTURA

33

2 523,35

1 398,46

3

686,33

521,45

ZDROWIE

36

1 035,23

818,74

-

-

-

SZKOLNICTWO WYŻSZE

26

1 971,22

1 531,21

-

-

-

OGÓŁEM

481

166 946,75

97 988,14

66

46 709,91

21 348,68

 

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska