Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


27-05-2014

Logo


Poniżej zamieszczone są logotypy Programu Infrastruktura i Środowisko obowiązujące w latach 2007-2013 w różnych formatach do pobrania.


Logotypy POIiŚ
Znaki POIiŚ w wersji podstawowej
Znaki POIiŚ w wersji uzupełniającej 
Znaki POIiŚ w wersji angielskiej

 

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PL Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie
Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju EN Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie
Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PL (wersje w krzywych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie
Logotyp Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju EN (wersje w krzywych) Plik w formacie ZIP otwiera się w nowym oknie

 

Flaga Unii Europejskiej z podpisem
Flagi Unii Europejskiej

Flagi Unii Europejskiej w wersji angielskiej

Przejdź do strony internetowej Komisji Europejskiej z Flagą Unii Europejskiej  UWAGA:
 Przejdź do Księgi znaku i znaków graficznych Narodowej Strategii Spójności.  

 

Ciągi znaków
Wersja pozioma kolor PL 
Wersja pozioma kolor EN 
Wersja pionowa kolor PL 
Wersja pionowa kolor EN 
Wersja pozioma achromatyczna PL 
Wersja pozioma achromatyczna EN 
Wersja pionowa achromatyczna PL 
Wersja pionowa achromatyczna EN 


UWAGA: 26 kwietnia 2012 r. zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zmianie uległy znaki graficzne w zakresie tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, tabliczki informacyjnej oraz naklejek.

 

Tablica informacyjna

Wersja EFRR i FS 


Wzór 1:

Wzór 2:


Tablica pamiątkowa

Wersja EFRR i FS 

Wersja EFRR (JPG) - pobierz plik
Wersja EFRR (AI)
Wersja EFRR (CDR)
Wersja EFRR (GIF)
Wersja EFRR (PNG)

Wersja FS (JPG) - pobierz plik
Wersja FS (AI)
Wersja FS (CDR)
Wersja FS (GIF)
Wersja FS (PNG)


Tabliczka informacyjna

Wersja EFRR i FS 

Wersja EFRR (JPG) - pobierz plik
Wersja EFRR (AI)
Wersja EFRR (CDR)
Wersja EFRR (GIF)
Wersja EFRR (PNG)


Wersja FS (JPG) - pobierz plik
Wersja FS (AI)
Wersja FS (CDR)
Wersja FS (GIF)
Wersja FS (PNG)


Naklejka

Wersja EFRR i FS

Wersja EFRR (JPG) - pobierz plik
Wersja EFRR (AI)
Wersja EFRR (CDR)
Wersja EFRR (GIF)
Wersja EFRR (PNG)

Wersja FS (JPG) - pobierz plik
Wersja FS (AI)
Wersja FS (CDR)
Wersja FS (GIF)
Wersja FS (PNG)

 

 

 Zobacz także: