Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-10-2011

Konkurs na najciekawsze działania promocyjne beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Znamy już laureatów Konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne! Do konkursu zgłoszono prawie trzydzieści ciekawych projektów. 30 listopada 2011 r. Komisja konkursu oceniła je i wybrała laureatów. Oceniający brali przede wszystkim pod uwagę pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Infrastruktura i Środowisko.

W drodze głosowania Komisja wyłoniła następujących laureatów w pięciu kategoriach:

 1. Internet, strony internetowe, media społecznościowe

  Nagroda dla:
  PKP S.A, projekt pn. „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.

 2. Spot reklamowy, radiowy lub telewizyjny, audycje tematyczne, etiuda filmowa

  Nagroda dla:
  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, projekt pn. „Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu
  Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie”.

 3. Publikacje, artykuły prasowe, broszury

  Nagroda dla:
  Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”.

 4. Wydarzenia eventowe, akcje edukacyjne (z wyłączeniem konferencji)

  Nagroda dla:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o., projekt pn. „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

 5. Inne działania (z wyłączeniem działań standardowych tj. m.in. tablic informacyjnych, gadżetów)

  Nagroda dla: 
  Aquanet S.A., projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla ochrony zasobów wodnych
  w Poznaniu i okolicach - etap I”.

Jednomyślną decyzją, Komisja zadecydowała o przyznaniu:

 • Nagrody specjalnej za najbardziej kompleksowe działania promocyjne dla Filmoteki Narodowej,
  projekt pn. „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece   Narodowej”.
 • Wyróżnienia  za propagowanie działań promocyjnych w sektorze zdrowia dla Regionalnego Szpitala
  Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, projekt pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu”.

14 grudnia 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędzie się uroczyste spotkanie finałowe podsumowujące konkurs dla beneficjentów. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do prezentacji swoich osiągnięć w zakresie promocji projektów.

Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej www.pois.2007-2013.gov.pl  Odsyłacz
 
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 

 


 

wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło

Najciekawsze projekty promocyjne w Programie Infrastruktura i Środowisko – wręczenie nagród

- Cieszę się, że możemy dziś wyróżnić tych, którzy nie tylko sprawnie realizują projekty w Programie Infrastruktura i Środowisko, ale też efektywnie je promują - podkreślał wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło wręczając nagrody laureatom konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne. Uroczystość odbyła się 14 grudnia 2011 r.

więcej
Konkurs na najciekawsze działania promocyjne beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Wyniki Konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne!

Znamy już laureatów Konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne! Do konkursu zgłoszono prawie trzydzieści ciekawych projektów. 30 listopada 2011 r. Komisja konkursu oceniła je i wybrała laureatów. 

więcej

Konkurs dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko – wkrótce upływa termin na nadsyłanie zgłoszeń!

Zostały już tylko 4 dni na nadsyłanie zgłoszeń! Jeżeli promujesz swój projekt z sukcesem nie zwlekaj – wypełnij formularz zgłoszeniowy, załącz zdjęcia, filmy lub inne publikacje i prześlij do nas!

więcej

Przypominamy o konkursie dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na najciekawsze działanie promocyjne!

Jesteś beneficjentem Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)? Promujesz swój projekt? Odniosłeś sukces? Pokaż go wszystkim! Do 21 listopada 2011 r. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie dla beneficjentów POIŚ na najciekawsze działanie promocyjne.

więcej

Konkurs na najciekawsze działania promocyjne beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Jeśli realizujecie Państwo inwestycje dofinansowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a obecnie przerpowadzacie lub przeprowadziliście pomysłowe działania promocyjne wokół swoich projektów serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Instytucję Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - na najciekawsze przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne beneficjentów POIiŚ.

więcej
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska