Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

15-03-2013

Bezpieczne wakacje

Pod takim hasłem odbył się 10 sierpnia 2010 r. piknik dla ponad 80 dzieci przebywających na koloniach w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym w Ptakach (woj. podlaskie), prowadzonym przez  Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaangażowało do współpracy służby i straże, które są beneficjentami Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego w województwie podlaskim dofinansowano kwotą prawie 49 mln złotych.

Dzieciom, które przyjechały do ośrodka Caritas z terenów dotkniętych powodzią (Czechowice-Dziedzice) oraz z Podlasia, strażacy, policjanci i ratownicy medyczni zapewnili całą gamę atrakcji. Celem akcji była zabawa, ale także edukacja dzieci - jak być bezpiecznym na drodze, na wodzie, w lesie, w razie pożaru.

Bezpieczne Wakacje

Bezpieczne Wakacje

Dzieci z zainteresowaniem oglądały motocykle policyjne, radiowozy, radary, kolczatki drogowe, kamizelki kuloodporne. Policja wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego z Łomży przygotowała rowerowy tor przeszkód, gdzie dzieci zdawały egzamin na kartę rowerową.

 

Bezpieczne Wakacje

 
Szczególnym zainteresowaniem młodych widzów cieszył się pokaz tresury psów policyjnych. Specjalnie wytresowane psy są w stanie zatrzymać przestępcę, odnaleźć schowane narkotyki, czy też wykryć paczkę z ładunkiem wybuchowym.

Bezpieczne Wakacje

Strażacy zaprezentowali dzieciom wozy strażackie, które biorą udział w akcjach gaśniczych i ratownictwa drogowego. Dzieci za kierownicą wozu strażackiego uruchomiały syrenę. Atrakcją było cięcie metalu potężnymi narzędziami hydraulicznymi. Kurtyna wodna i operowanie wężem pożarniczym to chyba najbardziej ekscytujące momenty pokazów strażackich.

Bezpieczne Wakacje

Bezpieczne Wakacje

O niezwykle ważnych zagadnieniach ratowania życia edukowali dzieci ratownicy z Łomży. Na specjalnym fantomie prezentowano udzielanie pierwszej pomocy. Dzieci mogły obejrzeć z bliska ambulans z wyposażeniem.

Bezpieczne Wakacje

Piknik zakończył słodki poczęstunek. Dzieci i ich opiekunowie oraz pracownicy służb i straży otrzymali upominki z logotypem Programu Infrastruktura i Środowisko.


Serdeczne podziękowania dla instytucji zaangażowanych w organizację pikniku z ministerstwem:

  • Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
  • Komendy Miejskiej Policji w Łomży,
  • Komendy Powiatowej Policji w Kolnie,
  • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży,
  • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
  • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie,
  • Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska