Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

02-07-2014

Szlak Programu Infrastruktura i Środowisko został przetarty!

Już po raz trzeci Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu edukacyjno-promocyjnego „Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko” przygotowało wycieczki dla blisko 3 300 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Od 13 maja do 26 czerwca 2014 r. odbyło się 100 wyjazdów do 22 projektów powstałych lub zmodernizowanych dzięki funduszom unijnym.

W III edycji akcji dzieci odwiedziły miejsca związane z ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego. Na szlakach wycieczek znalazły się parki narodowe, instytucje kultury i zabytki z całej Polski. Dzieci zwiedzające zrealizowane projekty z Programu Infrastruktura i Środowisko zdobyły informacje na temat Funduszy Europejskich, ale także pogłębiły wiedzę odnośnie przyrody, kultury i historii Polski. 
 

Na rysunku znajdują się dane liczbowe podsumowujące III edycje wycieczek "Szlakiem POIiŚ"

Kliknij aby powiększyć obraz

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska