Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

15-03-2013

Wydarzenia kulturalne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z instytucjami kultury i szkołami artystycznymi, które otrzymały dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko, zorganizowało cykl wydarzeń artystycznych. Celem było pokazanie rzeczywistego wpływu Funduszy Europejskich na rozwój kultury.

Koncerty lub spektakle oraz animacje dla dzieci i młodzieży odbyły się 16-24 stycznia 2013 r., przy dużym zaangażowaniu beneficjentów, w następujących obiektach dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko:

  • Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku,
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu,
  • Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie,
  • Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach,
  • Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej,
  • Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Przed każdym koncertem lub spektaklem, w których licznie uczestniczyli zarówno dorośli, jak i dzieci, odbyły się warsztaty artystyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ekoplastyczne, podczas których najmłodsi kreatywnie wykorzystywali stare gazety, tekturę, kawałki tkanin oraz masę papierową i glinianą. Podczas warsztatów muzycznych i teatralnych niektórzy uczestnicy po raz pierwszy mieli okazję zagrać na instrumentach muzycznych albo poćwiczyć dykcję.

Wydarzenie było również szansą na sprawdzenie swojej wiedzy o Unii Europejskiej i inwestycjach w regionie dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy quizu wykazali się szeroką znajomością tej tematyki, za co zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami oznaczonymi logotypem Programu Infrastruktura i Środowisko. Nie sprawiły problemów pytania o wygląd flagi UE czy też nazwę waluty unijnej. W wydarzeniach promujących efekty realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko w dziedzinie kultury, udział wzięło w sumie około 1400 osób, które wygrały bilety w konkursach radiowych lub w quizach organizowanych na ulicach miast.  

 wydarzenia artystyczne promujące efekty Programu Infrastruktura i Środowisko w dziedzinie kultury  wydarzenia artystyczne promujące efekty Programu Infrastruktura i Środowisko w dziedzinie kultury

 Kliknij zdjęcie, aby powiększyć 

 

Rozwój kultury z Funduszami Europejskimi

W Programie Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 77 projektów z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego w całym kraju. Są to między innymi: budowa lub modernizacja filharmonii, teatrów, szkół i uczelni artystycznych oraz ochrona zabytków. Pieniądze unijne przyznane na te inwestycje to około 2,2 mld zł (ok. 96 proc. dostępnych środków). Więcej o projektach POIiŚ w zakładce Projekty w Programie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Rozwój kultury z Funduszami Europejskimi

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska