Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-05-2014

"Dzień Otwarty" przybliżył mieszkańcom największą inwestycję w dziejach Nowego Tomyśla

10 maja 2014 r. w ramach zorganizowanej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” mieszkańcy Nowego Tomyśla mieli możliwość zwiedzenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu.

Trwająca już od kwietnia 2013 r. przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu realizowana jest w ramach projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Nowy Tomyśl, współfinansowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na teren oczyszczalni z centrum miasta goście przywożeni byli bryczkami z zaprzęgiem konnym. Na każdego, kto odwiedził oczyszczalnię czekały słodkie przysmaki a dla najmłodszych uczestników przygotowano konkursy. Pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zaprezentowali specjalistyczny sprzęt m.in. samochody asenizacyjne oraz kamerę do inspekcji TV oraz oprowadzali gości po terenie oczyszczalni ścieków.

Na Placu Niepodległości w Nowym Tomyślu odbył się koncert lokalnego zespołu Jack D. Society, a następnie pokazano widowisko "Tańczące fontanny".

Dzięki akcji "Dzień Otwarty" można było przybliżyć mieszkańcom największą inwestycję w dziejach Nowego Tomyśla.

"Dzień Otwarty" przybliżył mieszkańcom największą inwestycję w dziejach Nowego Tomyśla

W ramach projektu finansowane są trzy zadania:

Zadanie 1: Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Stycznia w Nowym Tomyślu.

Zadanie 3: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z kompostowni osadów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu

Całkowita wartość projektu to ponad 57 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 24 mln zł.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska