Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-07-2012

Europejski konkurs fotograficzny

Do wygrania wycieczka dla dwóch osób do Brukseli i sprzęt fotograficzny warty 1000 euro. Temat zdjęć: zmiany w moim regionie. Organizatorem konkursu "Europa w moim regionie" ("Europe in my region") jest Komisja Europejska.

Aby wziąć udział, wystarczy zrobić zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (billboard, znak czy tablicę z flagą UE oraz informacją o finansowaniu) i zamieścić je na stronie Europe in my region Strona otwiera się w nowym oknie na Facebooku.

 

Europejski konkurs fotograficzny

Są dwie kategorie konkursowe.

  • „Mój projekt” to kategoria otwarta dla organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE, czyli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności. Konkurs jest więc przeznaczony dla beneficjentów Programów Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Europejskiej Współpracy Terytorialnej i regionalnych programów operacyjnych.
  • „Naoczny świadek” to kategoria dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, którzy mają oczy otwarte na zmiany czy to w swoim najbliższym otoczeniu, czy podczas wakacyjnych podróży.

W każdej kategorii zostanie wybranych dwoje zwycięzców; jeden w głosowaniu internetowym i jeden wybrany przez jury. Zdjęcia będą oceniane pod względem ich jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

Więcej informacji można znaleźć:

Zachęcamy wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich w Polsce do udziału w konkursie!

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska