Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-12-2011

Konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze” rozstrzygnięty

Podczas dziewiętnastej edycji Festiwalu Plus Camerimage w Bydgoszczy rozstrzygnięto konkurs spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”. Zwyciężyła reklama „Opolskie. Tu się żyje zmianami” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zrealizowana przez Agencję Reklamową Dsk Sp. z o.o. Wyróżnienia przyznano za cykl „Na tropie funduszy” i spot „Czy zamierza pan zajść w ciążę” Ministerstwu Rozwoju Regionalnego oraz za reklamę „Kultura się liczy!” Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Była to już druga edycja konkursu organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szesnaście instytucji zgłosiło łącznie 24 krótkie filmy promocyjne o tematyce związanej z Funduszami Europejskim, które oceniało trzyosobowe jury - Grzegorz Kiszluk (przewodniczący), Magdalena Olejniczak i Maciej Klaś.

 

Konkurs „Fundusze Europejskie w kadrze” rozstrzygnięty
Celem konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa za pomocą przekazów audiowizualnych o korzyściach społecznych i gospodarczych związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich.

 

Konkurs spotów reklamowych "Europejskie Fundusze w kadrze"

 

ZWYCIĘZCA:


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencja Reklamowa Dsk Sp. z o.o.
Opolskie. Tu się żyje zmianami Odsyłacz 


 

WYRÓŻNIENIA:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania EFS
Czy zamierza pan zajść w ciążę? Odsyłacz 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wyróżnienie za serię spotów Na tropie funduszy Odsyłacz 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pobierz plik:
Kultura się liczy! (18,7 MB)  

 

 


 

Zdjęcia: Krzysztof Tomczyk

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska