Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-05-2009

Konkurs fotograficzny „Przyroda bogata w kolory"

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich, pod hasłem „Przyroda bogata w kolory".

Temat „Jak Fundusze Europejskie wpłyną pozytywnie na otaczające nas środowisko naturalne" to motyw przewodni konkursu fotograficznego organizowanego przez Ministerstwo Środowiska, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs trwa od 25 maja do 1 lipca 2009 r. Udział w nim jest bezpłatny.

Nagrodą główną dla autorów dziesięciu najlepszych prac jest udział w tygodniowym plenerze fotograficznym, który odbędzie się 22-29 sierpnia 2009 r.  Plener prowadzony będzie przez profesjonalnych fotografów przyrody, członków Związku Polskich Fotografików Przyrody oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.

Adres Organizatora:
Ministerstwo Środowiska
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: (22) 57 92 823, fax: (22) 57 92 629

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu: (22) 57 92 689, pytania należy kierować na adres e-mail: konkurs.pois@mos.gov.pl 

Więcej informacji na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Środowiska 

Pobierz pliki:
Regulamin konkursu fotograficznego 
Formularz zgłoszeniowy 
Informacja dla uczestników konkursu o Programie Infrastruktura i Środowisko 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska