Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-05-2014

Stacja Uzdatniania Wody w Złocieńcu zdobyta przez dzieci

7 maja 2014 r. w ramach zorganizowanej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” stację odwiedziły między innymi dzieci z przedszkola w Złocieńcu wraz z opiekunami. Zachwyt wśród odwiedzających wzbudziły zastosowane rozwiązania techniczne i ekologiczne.

Zwiedzanie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Złocieńcu było możliwe dzięki beneficjentowi Programu Infrastruktura i Środowisko – Związkowi Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, który realizuje projekt Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złocieńcu została sfinansowana ze środków europejskich klasyfikując ją jako jedną z najnowocześniejszych w Polsce.

7 maja 2014 r. w ramach zorganizowanej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” stację odwiedziły między innymi dzieci z przeds

Modernizacja stacji uzdatniania wody stanowi element projektu Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi, w ramach którego zostaną zbudowane ponad 41 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej i 20 km sieci wodociągowej, a także zostanie poddana przebudowie oczyszczalnia ścieków w Drawsku Pomorskim. Całkowity koszt tego projektu to 82,2 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 32,3 mln zł.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska