Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-05-2014

Zobacz, jak świętowano 10 lat Polski w Unii Europejskiej w Sułkowicach

4 maja 2014 r. Gmina Sułkowice zorganizowała liczne atrakcje z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej promując inwestycje realizowane dzięki funduszom unijnym.

Uczestnicy pikniku mieli okazję zapoznać się ze szczegółami największego projektu inwestycyjnego w historii gminy Sułkowice realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt pn. Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice - część I obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Biertowicach, modernizację stacji uzdatniania wody w Harbutowicach, a także budowę ponad 50 kilometrów kanalizacji sanitarnej i ponad 10 kilometrów sieci wodociągowej.

Dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej uzyska ponad 3,5 tys. mieszkańców. Łączny koszt inwestycji to ponad 64 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności to ponad 36 mln zł.


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska