Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-02-2009

Ostatni tydzień na zgłaszanie Euroliderów

Tylko do 6 marca 2009 r. można zgłaszać swoich kandydatów na EUROLIDERA 2009! Tym razem nie nagrodzimy instytucji, ale konkretne osoby, które w tych instytucjach pracują. Osoby, które zwykle pozostają anonimowe, a których wkład w rozwój lokalny jest nieoceniony. Dlatego zamierzamy wyróżnić tych, którzy zmieniają rzeczywistość w swoim regionie, wykazują się zaangażowaniem i kreatywnością, którzy ciężko pracują przy pozyskiwaniu środków europejskich i przy realizacji projektów. Wiemy, że takich osób w Polsce nie brakuje a EUROLIDERA można znaleźć niemal w każdej gminie. Swojego kandydata może zgłosić każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja czy organizacja.

Kandydatem do konkursu może być każda osoba, która przyczyniła się do powstania lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Kandydatem może być więc pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu.

Zgłoszenie kandydata następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego mogą być załączone dodatkowe materiały o kandydacie i jego działaniach np. filmy, zdjęcia, prezentacje, wycinki prasowe.

Kandydaci mogą być zgłaszani w trzech kategoriach:

  • Kategoria pierwsza - Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego
  • Kategoria druga - Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej 
  • Kategoria trzecia -  Pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 6 marca 2009 r. na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2009”

Szczegółowe informacje o Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych: www.mrr.gov.pl  i www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska