Menu

Bieżący katalog: Aktualności

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Działania promocyjne

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


05-01-2011

Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2011

Ogłaszamy III edycję konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają na lepsze otaczającą  rzeczywistość. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów!

Kto może być kandydatem?

Poszukujemy osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie, wykorzystując przy tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich.  Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektu/projektów służących lokalnej społeczności i rozwojowi lokalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 albo Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG bądź Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy).

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu, zamieszczonym poniżej.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydata do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat zostaje zgłoszony na podstawie formularza zgłoszeniowego, do którego może zostać załączona prezentacja multimedialna. 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
 z  dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2011”

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 18 lutego 2011 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na adres e-mail: eurolider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel.: 22 461 35 74


Pobierz pliki:
Regulamin konkursu (191 KB)  
Formularz zgłoszeniowy (431 KB)  
Zasady odbioru nagrody (1,33 MB)  
Plakat w fromacie A3 (414 KB)
Plakat w formacie A4 (254 KB)
Plakaty w wersji do druku (A4 i A3) (7,18 MB) 
Baner o wymiarach 200x350 px (w formacie otwartym i zamkniętym) (275 KB)
Baner o wymiarach 600x109 px (w formacie otwartym i zamkniętym) (1,43 MB)

Dodatkowe informacje oraz dokumenty związane z konkursem są dostępne również w zakładce poświęconej Konkursowi o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego Eurolider 2011  

Zgłoś swojego Kandydata! Pamiętaj - masz czas do 18 lutego 2011 r.