Serwisy Funduszy Europejskich

European Funds sites

Roads: 1584 km, Railway lines: 638 km, Ambulances: 322 pc, Sanitary sewage network 14 935 km


This portal is cofounded by Technical Assistance Operational Programme
Copyright © Ministry of Development

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
Copyright © Ministry of Development

NSS Unia Europejska