Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

03-11-2014

Ruszyła rejestracja na szkolenia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Początek: 13-11-2014 Koniec: 04-12-2014

Od 31 października 2014 r. beneficjenci, potencjalni beneficjenci oraz przedstawiciele instytucji w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowiska mogą przesyłać swoje zgłoszenia na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Środowiska. Spotkania będą się odbywać w Warszawie, w listopadzie i grudniu 2014 r.

Oto harmonogram szkoleń:

13-14 listopada 2014 r.

Zarządzanie projektem – szkolenie dla realizujących projekty dofinansowane z POIiŚ

13-14 listopada 2014 r.

Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ

17-18 listopada 2014 r.

Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ

17-18 listopada 2014 r.

Zarządzanie projektem – szkolenie dla realizujących projekty dofinansowane z POIiŚ

20-21 listopada 2014 r.

Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ

20-21 listopada 2014 r.

Szkolenie dotyczące robót budowlanych (praktyczne zastosowanie prawa budowlanego, rola inżyniera kontraktu w projekcie, odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy w robotach budowlanych) 

24-25 listopada 2014 r.

Zakończenie projektów (rozliczanie, monitoring, kwestie finansowo – księgowe, trwałość projektu, rozliczenie efektu ekologicznego projektu, archiwizacja dokumentacji związanej z projektem po zakończeniu projektów dofinasowanych ze środków UE, itp.)

27-28 listopada 2014 r.

Zakończenie projektów (rozliczanie, monitoring, kwestie finansowo – księgowe, trwałość projektu, rozliczenie efektu ekologicznego projektu, archiwizacja dokumentacji związanej z projektem po zakończeniu projektów dofinasowanych ze środków UE, itp.)

27-28 listopada 2014 r.

Szkolenie dotyczące robót budowlanych (praktyczne zastosowanie prawa budowlanego, rola inżyniera kontraktu w projekcie, odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy w robotach budowlanych)

1-2 grudnia 2014 r.

Prawo zamówień publicznych – poziom zaawansowany (POIiŚ)

3-4 grudnia 2014 r.

Zakończenie projektów (rozliczanie, monitoring, kwestie finansowo – księgowe, trwałość projektu, rozliczenie efektu ekologicznego projektu, archiwizacja dokumentacji związanej z projektem po zakończeniu projektów dofinasowanych ze środków UE, itp.)

3-4 grudnia 2014 r.

Prawo zamówień publicznych – poziom zaawansowany (POIiŚ)

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Środowiska Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska