Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Kontakt 

 

Instytucje Wdrażające 

 Sektor Środowiska

Środowisko

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
(dla działań: 1.1, 2.1-2.2, 3.1-3.3, 4.1-4.6)

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Tel. 22 45 90 000
Fax 22 45 90 101

Punkt Informacyjny POIiŚ

Tel. 22 45 90 100
Tel. 22 45 90 370
Fax 22 45 90 195
E-mail fundusz@nfosigw.gov.pl
www.pois.nfosigw.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 


Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Punkt Informacyjny POIiŚ

Tel. 42 63 62 254
E-mail Fundusz@wfosigw.lodz.pl


Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
(dla działań: 5.1-5.4)

ul. Stawki 2, piętro 20
00-193 Warszawa
Tel. 22 318 70 82
Fax 22 318 70 98
E-mail
centrum@ckps.lasy.gov.pl

 Sektor Transportu

Transport


Centrum Unijnych Projektów Transportowych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
(dla działań: 6.1-6.3, 7.1-7.5, 8.1-8.4)

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel. 22 262 05 00
Fax 22 262 05 01
E-mail cupt@cupt.gov.pl

Punkt Informacyjny POIiŚ
Tel. 22 262 06 08
Tel. 22 262 06 09
E-mail promocja@cupt.gov.pl
 

 Sektor Energetyki

Energetyka

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
(dla działań: 9.1-9.3)

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
Tel. 22 459 01 00
Fax 22 459 03 70
E-mail fundusz@nfosigw.gov.pl

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
(dla działań: 10.1-10.2)

ul. Lubicz 25a
31-503 Kraków
Tel. 12 421 00 33
Fax 12 430 38 85


Punkt Informacyjny POIiŚ
Tel. 12 370 37 01
E-mail kawa@inig.pl

 


 

Sektor Szkolnictwa Wyższego

Szkolnictwo wyższe


Ośrodek Przetwarzania Informacji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
(dla działania 13.1)

Al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
Tel.: 22 570 14 35
Fax: 22 825 33 19
e-mail: poiis@opi.org.pl

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska