Menu

Bieżący katalog: Słownik

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-10-2008

Sieci TEN (Trans European Networks)

Sieci  transeuropejskie w ramach programu Unii Europejskiej, które obejmują 3 obszary:

  • Transeuropejskie sieci transportowe( TEN-T)
  • Transeuropejskie sieci energetyczne( TEN-E)
  • Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne