Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-11-2008

UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity)

Unia ds. Koordynacji Przesyłu Elektryczności w Europie - koordynuje interesy operatorów systemów przesyłowych z 20 europejskich krajów, których wspólnym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa działania międzynarodowego systemu elektroenergetycznego. Członkami są firmy przesyłowe z krajów UE (Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Włoch) oraz z Bośni-Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Federalnej Republiki Jugosławii, Macedonii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier.

UCTE realizuje następujące cele:

- doskonalenie zasad i przepisów, tworzących podstawy dla niezakłóconego działania systemu elektroenergetycznego, 
- promowanie konkurencji w sektorze elektroenergetycznym w związku z liberalizacją europejskich rynków elektroenergetycznych,
- ustalanie warunków umożliwiających osiągnięcie równowagi pomiędzy konkurencją a bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska