Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

20-07-2016

A4 już w całości przejezdna

20 lipca 2016 r. oddano do ruchu ponad 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław. Oznacza to, że najdłuższa w Polsce autostrada licząca 672 km jest przejezdna na całym przebiegu. Droga zapewnia bezpośrednie połączenie autostradowe od zachodniej granicy Polski z Niemcami do wschodniej granicy z Ukrainą.

więcej
04-07-2016

Ostatnie wnioski o płatność

Do Komisji Europejskiej przesłano ostatnie wnioski o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

więcej
14-06-2016
Efekty Programu Infrastruktura i Środowisko, np. 18 250 km sieci wodno-kanalizacyjnych, 2575 km gazociągów, 278 oczyszczalni

Rozliczono wszystkie wnioski o płatność Programu Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przekazała Instytucji Certyfikującej ostatnie wnioski o płatność końcową projektów. Do końca czerwca 2016 r. zostaną one przekazane Komisji Europejskiej.

więcej
08-06-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Środowiska zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach priorytetów I-V zostały zatwierdzone. Tym samym zamknięta została realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w sektorze Środowiska.

więcej
18-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Energetyki zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach IX i X priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013) zostały zatwierdzone. Tym samym zamknięta została realizacja POIiŚ 2007-2013 w sektorze Energetyki.

więcej
11-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Zdrowia zamknięta

11 maja 2016 r. został zatwierdzony ostatni wniosek o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach XII priorytetu Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

więcej
06-05-2016

Realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze Szkolnictwa Wyższego zamknięta

Wszystkie wnioski o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach XIII osi priorytetowej zostały zatwierdzone.

więcej
27-07-2011

Skokowy postęp w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

- Postęp w Programie Infrastruktura i Środowisko jest widoczny przede wszystkim na poziomie zatwierdzania nowych projektów do realizacji. Jeszcze pod koniec 2010 r.  liczba umów o dofinansowanie wynosiła ponad 1100, a przez pół roku wzrosła o 250!  Większość z tych przedsięwzięć to projekty wieloletnie o ogromnych budżetach, których realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia z funduszy unijnych – podsumował Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.

więcej
01-07-2009

Lista rankingowa projektów w sektorze zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister Zdrowia zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
27-04-2009

1000 wniosków o dofinansowanie w Programie Infrastruktura i Środowisko

Tysięczny wniosek, poprawny pod względem formalnym, który ma szansę na wsparcie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym KSI (SIMIK 07-13). Jest to jeden z projektów złożonych w konkursie ogłoszonym  przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Działaniu 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T dla inwestycji związanych z budową odcinków i obwodnic w ciągach dróg krajowych na terenie miast.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska